Công Ty Cổ Phần Sữa Hạt Việt Nam

TẦM NHÌN

Trở thành nhà cung cấp sữa hạt hàng đầu tại những thị trường mà L’ORCHATA hoạt động kinh doanh.


SỨ MỆNH

Không ngừng sáng tạo và tối ưu hóa nguồn dinh dưỡng từ các loại hạt thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm sữa hạt HEALTHY & GREEN cho người Việt.

Biểu Tượng và Ý Nghĩa LOGO của L'ORCHATA

Hình dáng và màu sắc: hình tròn, màu trắng và đen, có hình tượng giọt sữa

Logo của L’orchata mang nhiều tầng ý nghĩa, vừa là hình tượng giọt sữa bao trùm trong hình khối như sự bảo bọc của tình thân trong gia đình vừa là sự mong muốn khơi nguồn mọi yêu thương gắn kết giữa gia đình và cộng đồng, giữa người và người. Ẩn bên trong đó, nếu nhìn một cách thấu suốt hơn thì Logo của L’orchata còn lấy hình tượng của mặt trăng. Mặt trăng là thiên thể gần nhất với chúng ta. Do đó, mặt trăng đã là điểm đến đầu tiên trong những nỗ lực của loài người rời khỏi trái đất một cách vật lý, sử dụng tất cả sức mạnh của khoa học và công nghệ và tất cả sự can đảm của sự phiêu lưu và khám phá. Việc vươn tới mặt trăng đã cho chúng ta, lần đầu tiên trong lịch sử, một nơi khác để dừng chân. Đó cũng có thể là một bước nhảy vọt trong sự tiến hóa của loài người. Với tầng ý nghĩa như vậy, Logo của L’Orchata mang trong mình sứ mệnh quan trọng trong việc truyền tải sự quyết tâm cũng như ước muốn lớn lao của nhà sáng lập muốn đem đến một thương hiệu đột phá trong cách làm sản phẩm – Một dòng sản phẩm gắn liền với tự nhiên, với con người và hơn hết là Nơi Khởi Nguồn Mọi Yêu Thương. 

Công Ty Cổ Phần Sữa Hạt Việt Nam

Hotline: 096 338 9571

Email: info@lorchata.com

Sản phẩm

Sữa Hạt Không Đường

Sữa Hạt Ít Đường